Nhà máy đèn LED Ánh Dương 1000 tỷ đồng – Tuyển Đại lý cấp 1 chiết khấu 45%

Đầu tư 1000 tỷ đồng vào xây dựng Nhà máy Sản xuất và LED Công nghệ cao -> Mời thăm nhà máy: 0967 88 6868.